• โครงการก่อสร้างสะพานพร้อมถนนเชิงลาดสะพาน สาย ตง.004 สะพานข้ามคลองลำพิกุล อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.41 กับ ทล.406 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช


 • โครงการก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา


 • โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี
  เพื่อ Tap Line


 • โครงการก่อสร้างเขื่อน
  ป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองศก
  ม. 4 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี


 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชี ต.เขาวิเศษ จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงหมู อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้าง
  อาคารเรียน 5 ชั้น
  รร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ต.กันตัง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพรุหนาน
  ต.ฉางหลาง อ.สิเกา จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านน้ำราบ เชื่อมระหว่าง อ.กันตัง อ.สิเกา จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทรายขาว
  บ้านโคกยาง อ.สิเกา,กันตัง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่


 • โครงการ The Landin Trang สนามบินตรัง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยก อตก-สำนักงานขนส่งตรัง อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล.
  ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างปรับปรุง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง


 • โครงการงานบำรุงรักษาทางเท้าทางเชื่อม ทางหลวงหมายเลข 4046 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการหมู่บ้านเมืองทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
  ริมคลองอู่ตะเภา บ้านคู ม.1 ถ.บ้านคดยาง-บ้านนา รังนก ต.บ้านหาร
  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
  บริเวณคลองท่างิ้ว ม.7
  ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสุไหงโกลก
  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม ม.2
  ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างระบบกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลห้วยยอด
  และชุมชนต่อเนื่อง จ.ตรัง


 • โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน
  ม.2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปะเหลียน
  บ้านทุ่งสามเกาะ
  ม.2 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง – วังหิน
  อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช


 • โครงการก่อสร้างสะพาน
  คสล.ข้ามคลองแห้ง
  อ.เขาพนม จ.กระบี่


 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
  ริมคลองตำนาน จ.พัทลุง


 • โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟในทางสายใต้
  ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ฝ่ายการช่างโยธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,
  นครศรีธรรมราช, พัทลุง


 • โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทล.41 กับ ทล.403 (แยกทุ่งสง)
  จ.นครศรีธรรมราช


 • โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี
  เพื่อ Loop Line ระหว่างสถานีไฟฟ้าถลาง - สถานี ไฟฟ้า ถลาง 2 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


 • โครงการ ว.แลนด์เฮ้าส์ 4
  ท่าปาบ อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาช้างหาย
  ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้าง
  ท่าเทียบเรือสาธารณะบ้านแหลม อ.กันตัง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
  คลองคุ้งคั้ง อ.กันตัง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณแยก อ.ต.ก. อ.เมือง จ.ตรัง


 • โครงการก่อสร้างเขื่อน
  ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง
  (ช่วงสะพานท่าประดู่) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


 • หจก.สวนสถาพิต โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังผาเมฆ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง


 • หจก.สวนสถาพิต โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  วังนกน้ำ อ.วังวิเศษ


 • โครงการก่อสร้าง
  ถนนคอนกรีต
  บริเวณสี่แยกอันดามัน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพาน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก
  ข้ามคลองเมือง
  หมู่บ้านศรีตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟในทางสายใต้
  ศูนย์บำรุงทางภาคใต้
  ฝ่ายการช่างโยธา Box Girder

 • โครงการก่อสร้างสะพาน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง
  บำรุง ม.7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง - บ้านลำทับ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

 • โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ สาย ตง.008
  สะพานประชาร่วมใจ

 • โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองชี ม.8 ต.มะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองปะเหลียน ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพาน
  ข้ามแม่น้ำตรัง

 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองท่างิ้ว บ้านเขาปูน ม.2 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.41 กับ ทล.403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช

 • โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาล
  ตำบลห้วยยอด และชุมชนต่อเนื่อง อำเภอห้วยยอด
  จังหวัดตรัง

 • ก่อสร้างอาคารเรียน
  โรงเรียนเทศบาล 8
  อนุบาลฝันที่เป็นจริง
  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 • โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมตลิ่งแม่น้ำตรัง (บริเวณหลักเมือง ควนทองสีห์) อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 • โครงการก่อสร้าง
  สวนไม้ดอกกลางแจ้ง ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนพัทลุง-ตรัง(เขาพับผ้า) จังหวัดตรัง


 • โครงการจ้างเหมาแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู ทางหลวงที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติ ตรัง-เขาพับผ้า จังหวัดตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
  ข้ามคลองแห้ง ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่


 • งานก่อสร้างอาคารหอสมุด โรงเรียนจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานเทพื้น บริษัท
  กันตังพาราวู้ด จำกัด อ.กันตัง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างบ้านพัก
  คนงาน ในปั้ม ปตท. ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างโครงการ
  บ้านจัดสรร ว.แลนด์เฮาส์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างโรงอาหาร
  2 ชั้น โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีต รอบโบราณสถานภูเขาสาย ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • งานเทพื้นคอนกรีตโรงงาน นาเมืองเพชรพาราวู้ด อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานเทพื้นคอนกรีตปั้มแก๊ส ชะมวงแก๊ส อ.นาโยง จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพาน
  คสล. จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองเจ้าฟ้า จ.ภูเก็ต

 • โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำเขาช้างหาย อ.นาโยง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างถนนคอนกรีต ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างอาคาร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • โครงการก่อสร้าง
  อาคารเอนกประสงค์
  ฝึกปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างอาคาร
  โรงอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อ.เมือง จ.ตรัง


 • ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 อนุบาลในฝัน อ.เมือง จ.ตรัง

 • งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง


 • ก่อสร้างถนนยกระดับสายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต


 • ก่อสร้างสะพานรถไฟระหว่างสถานีนาสาร - สถานีพรุพี จ.สุราษฎร์ธานี

 • ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางเหมียง จ.พังงา

 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมคลองปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพรศิริกุล อ.เมือง จ.ตรัง

 • เสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 22.0 เมตร จุดจัดส่ง จ.พัทลุง


 • ถนนสี่ช่องจราจรเขาพับผ่าพัทลุง-ตรัง อ.นาโยง จ.ตรัง


 • ก่อสร้างท่าเทียบเรือ อ.กันตัง จ.ตรัง

 • ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.จะนะ จ.สงขลา

 • ตลาดชินตา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

 • หมู่บ้านเมืองทอง อ.เมือง จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนห้อยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • ถนนทางหลวงชนบท ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม ขนาด 1000 ที่นั่ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • อาคารเอสตรัง
  (ข้าง รร.ธรรมรินทร์ธนา) อ.เมือง จ.ตรัง

 • หมู่บ้านเมืองทอง
  ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

 • อาคารสำนักงานอัยการ
  พร้อมบ้านพัก อ.เมือง จ.ตรัง

 • หมู่บ้านเทวบุรี
  ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง

 • สำนักงานสรรพสามิต
  เขตพื้นที่จังหวัดตรัง
  อ.เมือง จ.ตรัง

 • โรงแรม อีโค่ อินน์
  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง


 • ท่าเทียบเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง


 • ฝายเก็บน้ำผลิตไฟฟ้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

 • หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 • คานเรือ อ.กันตัง จ.ตรัง

 • สะพานข้ามแม่น้ำตรัง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนดรุโณทัย จ.ตรัง

 • สะพาน คสล.ข้ามคลองมวน จ.ตรัง

 • ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.4012 ถ.ราชนิคม จ.นครศรีธรรมราช

 • งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

 • สะพานข้ามคลองพัง จ.พังงา

 • อาคารสำน้กงานอัยการพร้อมบ้านพัก อ.เมือง จ.ตรัง

 • วัดทุ่งหวัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • บ้านรังนกต่างๆ อ.กันตรัง จ.ตรัง

 • อาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากร จ.ตรัง

 • สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กันตรัง จ.ตรัง

 • หมู่บ้านเทวบุรี อ.เมือง จ.ตรัง

 • อาคาร ดี เฟอร์นิช อ.เมือง จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารห้องเย็น อ.จะนะ จ.สงขลา

 • ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ตามแนวถนนสาย ค3 ผังเมืองพัทลุง จ.พัทลุง

 • ก่อสร้างสะพานรถไฟ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 • ก่อสร้างสะพานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

 • ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
  เกาะมุกต์ จ.ตรัง

 • ก่อสร้างผนังกั้นน้ำเซาะบริเวณวัดเกาะฐาน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • ก่อสร้างอาคารภายในค่ายทหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 • อาคารเรียน โรงเรียน
  พรศิริกุล อ.เมือง จ.ตรัง

 • ท่าเทียบเรือ อ.กันตัง จ.ตรัง

 • ถนน-หมู่บ้านศรีตรัง
  ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

 • อาคารเรียน โรงเรียน
  วัดกระพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • ถนนคอนกรีต โรงเรียน
  ตรังร่วมพัฒนา อ.เมือง จ.ตรัง

 • อาคารเรียน โรงเรียน
  วัดตันตยาภิรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • อาคารเรียน โรงเรียน
  ตรังคริสเตียนศึกษา อ.เมือง จ.ตรัง

 • โครงการบ้านเบญจรัตน์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

 • ศาลากลาง จ.ตรัง

 • อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

 • โรงพยาบาลโรคผิวหนัง จ.ตรัง

 • อาคาร 298
  โรงพยาบาลตรัง

 • โรงเรียนปัญญาวิทย์ อ.เมือง จ.ตรัง

 • ทางสายแยก ทล. 4046 โคกยาง-ปากเมง จ.ตรัง

 • สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

 • แขวงการทางตรัง

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตตรัง

 • โรงเรียนจุ๊งฮั่วโซะเซียว

 • สนง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.กันตัง จ.ตรัง

 • สำนักงานสรรพสามิต อ.เมือง จ.ตรัง

 • บ้านพัก อบจ. ตรัง

 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

 • การประปาส่วนภูมิภาค จ.ตรัง

 • สำนักงานที่ดิน
  อ.กันตัง จ.ตรัง

 • วิทยาลัยการอาชีพ ห้วยยอด จ.ตรัง

 • หมู่บ้านเมืองทอง อ.เมือง จ.ตรัง