• หิน 1/2 หิน 3/4 หิน 3/8


  หิน 3/4
  ใช้สำหรับผสมในงานคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป อาทิ งานทำถนน งานเทพื้นคอนกรีต งานอาคารตึกที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติเรื่องกำลังวัสดุ กับความเหนียวทนทานของมวลรวม เรื่องรูปร่าง ขนาด และสิ่งที่ไม่เป็นมลทินในสารผสม ที่ดีกว่าหินก่อสร้างทั่วไป

  หิน 1/2
  ใช้สำหรับงานหล่อคอนกรีตที่มีพื้นที่และขนาดเล็ก ๆ งานหล่อท่อระบายน้ำหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ งานคอนกรีตเอนกประสงค์ งานผิวทางราดยาง งานตกแต่งสวน ทางเท้า ตลอดจนงานก่อสร้างอื่นๆ

  หิน 3/8
  ใช้สำหรับงานหล่อคอนกรีต งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม สิ่งประดิษฐ์คอนกรีตเอนกประสงค์ งานผิวทางราดยาง งานตกแต่งสวน ทางเท้า ลานเอนกประสงค์ เป็นส่วนผสมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูพื้นสวนหย่อม ใช้ทำถนน สะพาน สนามบิน ตึกที่อยู่อาศัย และงานก่อสร้างอื่นๆ เป็นต้น

 • หินคลุก  เป็นหินหลายขนาด คลุกคละกัน เป็นหินผสมระหว่างหินประเภทต่างๆ เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการรองพื้นบดอัดแน่นในการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต หรือใช้แทนดินลูกรัง ในการทำถนนหรือทางลำลอง ใช้ถมบดอัดปรับพื้นที่ และงานเอนกประสงค์อื่น ๆ

 • หินฝุ่น


  ประกอบด้วยหินขนาดตั้งแต่ 0 – 3.5 ม.ม. (3/16") มีลักษณะเป็นผงฝุ่น ใช้สำหรับ ผสมกับหินเกล็ดในการทำคอนกรีตบล็อก งานอัดอิฐสำเร็จรูป อิฐทางเท้า งานตกแต่งสวน ทางเท้า หรือผสมกับสารบิทูเมน หรือยางมะตอยซึ่งเมื่อผสมแล้วจะทำให้สารผสมนั้นเหนียวและแข็ง ยังมีความพรุนต่ำกันน้ำได้ หรือนำไปโรยบนพื้นถนนลาดยาง หรือผสมคอนกรีต และงานก่อสร้างอื่นๆ

 • แร่โดโลไมต์ 150 เมช และ 300 เมช


  ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน
  สำหรับแหล่งน้ำ บ่อกุ้ง บ่อปลา
  1. ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเป็นกรด น้ำเน่าเสีย รักษาค่า Ph ของน้ำให้คงที่ ช่วยเพิ่มออกซิเจน ลดการเกิดก๊าชต่าง ๆ ได้ดี ลดปัญหาสิ่งเน่าเสียในบ่อ ให้ธาตุแมกนีเซียม (MgO) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลด์ในแพลงตอน และช่วยเพิ่มปริมาณแพลงตอนได้ดี

  2.ช่วยให้กุ้งลอกคราบง่าย โตเร็ว สีสวย น้ำหนักดี อัตรารอดสูง ช่วยให้น้ำเขียวใส ลดสารแขวนลอย ตะกอนไม่จับตัวแข็งที่ก้นบ่อ ใช้ได้ทั้งในขั้นตอนเตรียมน้ำ ขณะเลี้ยง จนกระทั่งจับ ไม่มีโทษต่อสัตว์น้ำทุกชนิด ไม่กัดผิดหนังเวลา ใช้ใช้ได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด

  สำหรับพืชสวนและพืชไร่ ปาล์มน้ำมันและยางพารา
  1. ให้ธาตุอาหารรองแก่พืชเพราะมีทั้งแมกนีเซียม (MgO) และแคลเซียม (CaO) รวมทั้งธาตุอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พืช แคลเซียมนอกจากจะแก้ความเป็นกรดแล้ว ยังช่วยพืชในการแบ่งเซลล์ เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคสูง แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชปรุงอาหารได้มาก เพิ่มผลผลิตแบบยั่งยืน

  2.ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย มีรูพรุนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ พืชผลมีคุณภาพดี

  3.ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ดินที่ถูกตรึงธาตุอาหารไว้เนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานและทำให้ปุ๋ยเคมีสะสมในดินจำนวนมาก จะทำให้รากพืชสามารถดูด และนำพาปุ๋ยที่สะสมในดินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
  4.ใช้แก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ดินพรุน ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และที่ใช้ทำการเกษตรมานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตร ส่งให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุด

  คุณสมบัติของธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมันและยางพารา
  แมกนีเซียม
  1. ช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีการปรุงอาหารดีขึ้น
  2. ช่วยให้ใบพืชเขียวทนนานในหน้าแล้ง
  3. ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำมันในปาล์มน้ำมัน
  4. จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ในพืช
  5. เป็นอาหารของจุลินทรีย์

  แคลเซียม
  1. ช่วยในการสร้างราก การแตกกิ่ง สร้างตา สร้างดอก
  2. ป้องการหลุดล่วงของดอก
  3. ช่วยสร้างเซลล์ และทำให้ผนังเซลล์ตึง ทำให้ลำต้นพืชแข็งแรง

  เหล็ก

  1. สร้างสารคลอโรฟิลล์ และสังเคราะห์โปรตีนในพืช
  2. ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช

  ซิลิกา

  1. ช่วยดูดซับความชื้น และแร่ธาตุอาหารในดินให้อยู่ในดินนานขึ้น
  2. บำรุงลำต้นและใบพืช
  3. ช่วยให้ลำต้นของพืชแข็งแรง ไม่ล้ม
  4. ป้องกันการรบกวนของแมลง และโรคบางชนิด
  การรับรองคุณภาพ
  รับรองมาตรฐานโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ปาล์มน้ำมัน


  ประโยชน์
  นำมาแปรรูปทำเป็นทั้งในรูปแบบของน้ำมันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน ไบโอดีเซลรวมถึงเป็นส่วนผสมในเพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันดีเซล เพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ อีกทั้งยังจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และยังสามารถแปรรูปเป็น สบู่ ผงซักฟอก เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ต่างๆ และอาหารสัตว์ ด้วย ใบมาบดเป็นอาหารสัตว์ กะลาปาล์มเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิง ทะลายปาล์มใช้เพาะเห็ด และกระทั่งการปลูกลงดินไปแล้วก็ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีก

  ที่มา : http://th.wikipedia.org

 • ปุ๋ยชีวภาพ


  ปุ๋ยเคมีนั้น มีผลเสียอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ไนโตรเจน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปนเปื้อนในน้ำ และยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเล การใช้ฟอสเฟตที่มากเกินไปก็มีผลเสียตามมามากมายเช่นกัน นอกจากนี้ปุ๋ยเคมียังส่งผลเสียต่อดินเนื่องจากการใช้สารเคมีมากเกินไป จะทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และทำให้ดินเสื่อมสภาพ จนอาจจะทำให้เกิดสภาวะที่ไม่สามารถให้ผลผลิตใดได้ การพังทลายของดินในสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรนั้นเกิดจากการใช้สารเคมี ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก จึงเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด จึงมีนโยบายในการทำปุ๋ยหมักจาก กากปาล์ม โดยใช้เครื่องสับเพื่อย่อยเศษวัสดุให้มีขนาดเล็ก ผสมสาร พด.1ช่วยเร่งการย่อยสลายวัสดุที่น้ำมันเป็นองค์ประกอบ และสาร พด.3 กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า ก่อนนำไปราดบนกองปุ๋ยหมัก พลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อเติมอากาศ ผสมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อการเร่งการย่อยสลายและ เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหมัก ประโยชน์
  • ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุเร็ว
  • ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดิน
  • ทำให้ดินปลดปล่อยแร่ธาตุd
  • ทำให้ดินโปร่ง มีออกซิเจน
  • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี


 • บริการรถขนส่งคอนกรีต


  บริการรถขนส่งคอนกรีตขนาดเล็ก6ล้อ 3คิว และรถสิบล้อ 7คิว ทางบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิต และจัดส่งได้มากกว่า 500 คิวต่อวัน พร้อมทั้งมีรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จขนาด 3 คิว 5 คิว 7 คิว มากกว่า 25 คัน ไว้สำหรับบริการลูกค้าทั่วไป และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จเป็นจำนวนมาก และมีเวลาในการทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งจากแหล่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ใกล้จุดก่อสร้างมากที่สุด นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้เป็นระบบควบคุมคุณภาพให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่นัดหมาย โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน ที่มุ่งมั่นในการทำงาน ถือเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างจากคอนกรีตที่ใช้หน้างานในวันนั้นๆ เพื่อนำมาทดสอบหาค่ากำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 7 , 14 และ 28 วันอีกด้วย


 • คอนกรีตป้องกันซัลเฟต


  คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบให้ทนทานต่อสารคลอไรด์เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในน้ำเค็มโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ ดังนั้น ในการออกแบบคอนกรีตทนน้ำเค็ม จึงอาศัยหลักการป้องกันการซึมผ่านของสารครอไรด์ และการจับยึด ไม่ให้คลอไรด์เข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจนเป็นสนิม เมื่อเหล็กเสริมเป็นสนิม จะเกิดการขยายตัว และทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย ดังนั้นในการออกแบบ จึงต้องกำหนดให้มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม และเลือกใช้วัสดุผสมและสัดส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า คอนกรีตทนน้ำเค็มมีคุณภาพดีตามที่ได้ออกแบบ นอกจากนี้ ระยะหุ้มเหล็กเสริมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้าง ควรให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับงานออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า โครงสร้างคอนกรีตที่ทำการก่อสร้าง จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  ข้อแนะนำ
  1. หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง ปัญหาในเรื่องความสามารถในการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตลดลง เนื่องจากคอนกรีตมีความทึบน้ำน้อยลง มีความพรุนเพิ่มขึ้น
  2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำมากขึ้น ส่งผลให้การต้านทานคลอไรด์เพิ่มขึ้น
  3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำมากขึ้น ส่งผลให้การต้านทานคลอไรด์เพิ่มขึ้น

  ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค


 • รถปั๊มคอนกรีต


  บริษัทฯ มีบริการรถปั๊มคอนกรีต ขนาด 30 เมตร และ 42 เมตรเพื่อใช้ในการลำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง หรือใน ที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อการเทคอนกรีตทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเทคอนกรีตเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆลดค่าแรงงานในการเทคอนกรีต ใช้คนน้อยกว่า เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดก็ลดลงไปด้วย

 • รถเครน


  บริษัทฯ มีบริการให้เช่ารถเครนขนาด 25 และ 35 ตัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงคอนกรีตไปยังที่สูง หรือในที่ที่มีอุปสรรค ยากต่อการเทคอนกรีตและบริการยกของขึ้นที่สูง หรือบริเวณที่อยู่ไกล เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูปแผ่นพื้นสะพาน เพื่อติดตั้งหน้างาน

 • งานเทพื้น / ถนนคอนกรีต


  คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180-450 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน สำหรับค่าความยุบตัวขนาดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงงานเทคอนกรีตหยาบที่ไม่รับรองค่ากำลังอัด

  ข้อแนะนำในการเตรียมพื้นที่เทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
  1. เก็บวัชพืช ขุดรากไม้ เศษดินร่วน โคลน และสารอินทรีย์ออก
  2. ปรับระดับบริเวณที่จะเทคอนกรีต ควรบดอัดแล้วจนได้ความหนา 10 ถึง 15 เซนติเมตร (กรณีทั่วไป) ด้วยเครื่องมือบดอัด เช่น รถบด เครื่องตบหน้าดินแบบสั่นสะเทือน หรือบดด้วยลูกกลิ้ง
  3. สำหรับการเทพื้นคอนกรีตบนดินโคลน ต้องขุดโคลนออกให้หมดแล้วนำดินใหม่มาใส่บดอัดให้แน่น ส่วนดินเหนียวหรือดินที่น้ำระบายได้ยาก ควรใส่ชั้นกรวดทรายหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร เพื่อรองรับพื้นคอนกรีต และบดอัดชั้นกรวดทรายให้แน่นเพื่อปรับระดับ
  4. ราดน้ำบนผิวดินก่อนเทคอนกรีต เพื่อป้องกันมิให้น้ำในคอนกรีตถูกดูดซับออกไป ซึ่งจะทำให้กำลังของคอนกรีตลดลง

  ข้อแนะนำ

  1. หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
  2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
  3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์

  ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค

 • งานโครงสร้าง


  ข้อแนะนำในการเตรียมงาน เททับแผ่นพื้น เทเสา เทคาน
  1. ตรวจสอบแบบหล่อและค้ำยัน ให้มีความแข็งแรงเพียงพอ
  2. ตรวจสอบเหล็กเสริม ทั้งขนาด จำนวน ระยะ และตำแหน่ง ให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบ
  3. ตรวจสอบระดับของพื้น คาน และศูนย์ ให้ตรงตามแบบ
  4. ทาน้ำมันที่แบบ เพื่อให้ถอดแบบได้ง่าย หรือพรมน้ำให้ไม้แบบชุ่ม

  การบ่มคอนกรีต เพื่อรักษาความชื้นของคอนกรีตไม่ให้แตกร้าว เนื่องจากความชื้นระเหยออกเร็วเกินไป ควรปูพลาสติกช่วยเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ และขณะที่การแต่งหน้าคอนกรีตก็ไม่ควรเติมน้ำให้มากเกินไปเช่นกัน

  ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค

 • งานคอนกรีตอัดแรง


  คอนกรีตประเภทนี้ ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการกำลังอัดในช่วงต้นสูง ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้านอื่น เช่น ค่าการยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสม สารเร่งปฏิกิริยา หรือสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ขึ้นอยู่กับค่ากำลังอัดและค่าการยุบตัวที่ต้องการ การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต จะแตกต่างจากคอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เนื่องจากคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง จำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังอัดในช่วงอายุ 3-7 วัน ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตปกติเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง

  ข้อแนะนำ
  1. หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง เป็นต้น
  2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
  3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการหดตัว

  ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการคอนกรีตซีแพค • เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน


  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยทั่วไป ทำจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (Pc Wire) มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุดขนาด


 • เสาเข็มกลวง


  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาเข็มที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยทั่วไป ทำจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (Pc Wire) มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทุดขนาด


 • เสาไฟฟ้า


  เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ทำจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (Pc Wire) มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม


 • คอนสปัน


  คอนสปันเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ทำจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (Pc Wire) มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม


 • แผ่นพื้นเรียบ


  เป็นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ ทำหน้าที่ทั้งเป็นแบบหล่อ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างช่วยรับน้ำหนัก เหมาะกับงานก่อสร้างอาคาร ทำให้งานก่อสร้างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และผลิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้


 • แผ่นพื้นกลวง
 • เสารั้ว
 • สมอบก


  สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร ผลิตจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • คานนั่งร้าน


  คานนั่งร้านหม้อแปลงเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ทำจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพและโครงเหล็กภายในทำจากลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง (Pc Wire) มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

 • ฐานรากเสาไฟฟ้า


  ฐานรากเสาไฟฟ้า ขนาดต่างๆ ผลิตจากคอนกรีตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • Prank Girder


  พื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (Plank Girder) เป็นผลิตภัณฑ์คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปคุณภาพสูง ใช้เป็นตัวรองรับสะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามความต้องการ สามารถผลิตคานสะพานได้ตามข้อกำหนดแบบคานสะพานของกทม. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหดตัวและสามารถรองรับการเคลื่อนที่ของคานสะพาน น้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักของรถที่วิ่งไปมาบนสะพาน ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไว้วางใจได้

 • Box Girder


  คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (Box Girder) เป็นผลิตภัณฑ์คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปคุณภาพสูง ใช้เป็นตัวรองรับสะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามความต้องการ สามารถผลิตคานสะพานได้ตามข้อกำหนดแบบคานสะพานของกทม. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหดตัวและสามารถรองรับการเคลื่อนที่ของคานสะพาน น้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักของรถที่วิ่งไปมาบนสะพาน ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไว้วางใจได้

 • I Girder


  คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (I Girder) เป็นผลิตภัณฑ์คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปคุณภาพสูง ใช้เป็นตัวรองรับสะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามความต้องการ สามารถผลิตคานสะพานได้ตามข้อกำหนดแบบคานสะพานของกทม. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหดตัวและสามารถรองรับการเคลื่อนที่ของคานสะพาน น้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักของรถที่วิ่งไปมาบนสะพาน ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไว้วางใจได้

 • ผนังกั้นยาง


  คานสะพานคอนกรีตอัดแรง (I Girder) เป็นผลิตภัณฑ์คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปคุณภาพสูง ใช้เป็นตัวรองรับสะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามความต้องการ สามารถผลิตคานสะพานได้ตามข้อกำหนดแบบคานสะพานของกทม. กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีความแข็งแรงทนทาน ยืดหดตัวและสามารถรองรับการเคลื่อนที่ของคานสะพาน น้ำหนักของตัวสะพานและน้ำหนักของรถที่วิ่งไปมาบนสะพาน ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไว้วางใจได้

 • ผนังสำเร็จรูป
 • คานสำเร็จรูป


  การใช้คานสำเร็จรูป ปัจจุบันเป็นที่นิยมเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทำให้ต้องหาวิธีที่จะทำงานให้ได้ตามกำหนดเวลา โดยลดระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ใช้แรงงานจำนวนจำกัด ประหยัดเวลาในการรื้อเก็บไม้แบบ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม

  ดังนั้นการใช้คานสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงจะเป็นทางเลือกที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการทำงาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากเพื่อรอการทำงานในแต่ละขั้น ประหยัดไม้แบบ ประหยัดเวลา และยังทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อส่งมอบงานและใช้อาคารได้อย่างรวดเร็วด้วย

 • ขนส่งถึงหน่วยงาน


  บริษัทฯ บริการขนส่งสินค้าทั้งถึงหน่วยงาน ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

 • รับตอกเสาเข็ม


  เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง บริษัทฯ มีบริการรับตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น ทุกขนาด พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และดำเนินการตอกเสาเข็มให้กับงานก่อสร้างของท่าน ด้วยประสบการณ์และการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า กระบวนการตอกเสาเข็มของเราจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม

 • รับติดตั้งคานสะพาน


  บริษัทฯ มีบริการมีบริการติดตั้งพื้นสะพาน และ คานสะพานคอนกรีตอัดแรงด้วยโครง TRUSS ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตและติดตั้งโดยวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา ด้วยประสบการณ์และการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า กระบวนการติดตั้งพื้นสะพานของเราจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม