115 หมู่ 5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
โทรศัพท์/โทรสาร 075-203-018, 081-476-9615, 089-474-1210
E-mail : tranguc@hotmail.com , por@pornchaiconcrete2002.com

(สำนักงานใหญ่) 2 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
(สาขา 3) 49 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์/โทรสาร 075-284-188, 075-284-172
E-mail : mixcontrang@yahoo.co.th , por@pornchaiconcrete2002.com

168/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190
โทรศัพท์/โทรสาร 075-284-254-5
E-mail : por_trang@hotmail.com , por@pornchaiconcrete2002.com