TMP GROUP คือกลุ่มนักธุรกิจท่องถิ่นของชาวตรัง ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหิน หินคลุก หินฝุ่น คอนกรีตผสมเสร็จ และคอนกรีตอัดแรงทุกชนิดสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความ เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลังคืบคลานเข้ามาจึงได้ปรับกลยุทธในการบริหาร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และคุณภาพของการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่ม TMP GROUP ยังคงอยู่ในความภาคภูมิใจของชาวตรังตลอดไป
     บริษัท ตรังยูซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2533 ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง ธุรกิจ เป็นโรงโม่หิน ผลิตและจำหน่ายหินขนาด 1/2 3/4 และ 3/8 นิ้ว หินคลุก หินฝุ่น เพื่อใช้ในงานก่อสร้างเรามีกำลังผลิตหินได้ 1,500 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถให้บริการกับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป งานถนน หรืองานก่อสร้างอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ต้องใช้หินในปริมาณที่มากและต่อเนื่อง เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และแร่โดโลไมต์ เพื่อใช้สำหรับงานพืชสวน และบ่อกุ้ง ซึ่งมีประโยชน์ต่อดินและน้ำ โดยเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำให้สูงขึ้น ทำให้น้ำเขียวใส ลดการเกิดน้ำเน่าในบ่อกุ้ง และ ยังช่วยในการปรับสภาพดินในสวนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยให้พืชสวนสามารถดูดซึมปุ๋ยง่ายขึ้น โดยมีกำลังผลิต 15 ตันต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อลูกค้า กลุ่มชาวสวนและบ่อกุ้ง

    ธุรกิจของเรานอกจากจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีแล้วเรายังต้องตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “บริษัทมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างงาน สร้างชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด จึงเป็นโรงโม่หินที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลสถานประกอบการชั้นดี รางวัลโรงโม่ เหมืองหินติดดาว รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รางวัลโรงโม่เหมืองหินสีเขียว และรางวัล EIA Monitoring Awards ดังนั้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราก็จะมีส่วนร่วม และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน


     บริษัท มิกซ์คอน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป และงานที่ต้องการความทนทานต่อซัลเฟต และคอนกรีต สำหรับงานห้องเย็นที่มีอุณภูมิต่ำ เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ใช้ปูนซีเมนต์ผง ที่มีคุณภาพ สินค้าของเราจึงเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.213-2552 และเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าทั่วไป ดังวิสัยทัศน์ “ปูนเข้ม เต็มคิว ขนส่งตรงเวลา ราคามิตรภาพ” เรามีความสามารถในการผลิตและจัดส่งได้ มากกว่า 500 คิวต่อวัน พร้อมทั้งมีรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 3 คิว 5 คิว 7 คิว กว่า 25 คัน ไว้สำหรับให้บริการ กับลูกค้าทั่วไป และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จเป็นจำนวนมาก และมีเวลาในการทำงาน ให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งจากแหล่งคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ใกล้จุดก่อสร้าง มากที่สุด และเรายังมีรถปั๊มคอนกรีตไว้คอยให้บริการ สำหรับงานเทคอนกรีต สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 28 เมตร ที่รถจัดส่ง คอนกรีตผสมเสร็จไม่สามารถเข้าถึงได้

    ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้ เป็นระบบควบคุมคุณภาพให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้ถูกส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่นัดหมาย

     บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 168/1 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เดิมชื่อ บริษัท ตรังยูไนเต็ดกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นพื้นท้องเรียบและแผ่นพื้นชนิดกลวง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน จนต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 บริษัทตรังยูไนเต็ดกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด" พร้อมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55 ล้านบาท ได้ปรับปรุงโรงงานให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงเลือก ใช้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพ "เพราะคุณภาพมาตรฐาน คือ งานของเรา"

     นอกจากนี้ยังให้บริการรับตอกเสาเข็มทุกขนาด และรับติดตั้งคานสะพาน แท่นผลิตคอนกรีตอัดแรงของเรา ตั้งอยู่ในโรงงาน ที่มีหลังคา ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนด และเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานและถูกจัดส่งไปยังที่หมายได้อย่าง ปลอดภัย ถูกต้อง และรวดเร็ว เราจึงใช้รถที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา